река Велека

Знаете ли, че водите на река Велека са едни от най-чистите в България. Също така река Велека е най-голямата река в Югоизточна България и по Южното Черноморие. Ширината ѝ при устието и моста достига до 50 m, а дълбочината – 7 – 8 m.

Водите на Велека са богати на растителен и животински свят. Растения с особено значение за района на река Велека са защитените водни лилии и блатно кокиче.

В реката са установени повече от 30 различни вида сладководни риби. Най-често се среща кефал. Открити са 5 вида животни, които присъстват в Червената книга на България, между които са змиорката и дивият шаран.

Рибари успяват да уловят екземпляри див шаран надхвърлящи 16 кг.

Последната изненада, която е установена в река Велека е наличието на див сом, като най-големият уловен екземпяр до момента е над 45 кг. на дължина 2 метра.

Call Now Button